phpBB2 by Przemo
Support forów phpBB2 modified by Przemo

FAQFAQ - PIERWSZA POMOC!!  regulaminREGULAMIN  SzukajSZUKAJ  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  DownloadDownload  katalog Forów DyskusyjnychKatalog Forów   FAQ Video tutoriale

Poprzedni temat «» Następny temat
Przesunięty przez: Widmo
22-03-2006, 23:09
pnphpBB in Post-Nuke to phpBB
Autor Wiadomość
Roven


Posty: 15
Wysłany: 22-03-2006, 19:30   pnphpBB in Post-Nuke to phpBB

Tekst został oparty na tutorialu autorstwa kermita, który wykonał konwersję na odwrót (phpBB2 by Przemo to Post-Nuke). Jednak w naszym przypadku jest kilka znacznych różnic, bez których forum nie będzie prawidłowo funkcjonowało.

Wersje na których dokonałem konwersji:
- Post-Nuke 0.750 GOLD PL
- PNphpBB2 1.2e
- phpBB 2.0.19


0. Ściągnij najnowsze phpBB (www.phpbb2.pl)

1. Na początek najlepiej zrobić Backup całej bazy na której jest Post-Nuke z phpmyadmina - ja robiłem to na localhoście, więc żeby uniknąć wszelkiego rodzaju krzaczków zamiast polskich znaków, trzeba przeżucić strukturę backup'a przez dowolny edytor HTML (przykładowo edhtmt, ezhtml etc.).

2. Tabele, które będą nam potrzebne do konwersji wymieniam poniżej:

Kod:
nuke_phpbb_attachments
nuke_phpbb_attachments_config
nuke_phpbb_attachments_desc
nuke_phpbb_attach_quota
nuke_phpbb_auth_access
nuke_phpbb_banlist
nuke_phpbb_categories
nuke_phpbb_config
nuke_phpbb_confirm
nuke_phpbb_disallow
nuke_phpbb_extensions
nuke_phpbb_extension_groups
nuke_phpbb_forbidden_extensions
nuke_phpbb_forums
nuke_phpbb_forum_prune
nuke_phpbb_groups
nuke_phpbb_posts
nuke_phpbb_posts_text
nuke_phpbb_privmsgs
nuke_phpbb_privmsgs_text
nuke_phpbb_quota_limits
nuke_phpbb_ranks
nuke_phpbb_search_results
nuke_phpbb_search_wordlist
nuke_phpbb_search_wordmatch
nuke_phpbb_sessions
nuke_phpbb_topics
nuke_phpbb_topics_watch
nuke_phpbb_users
nuke_phpbb_user_group
nuke_phpbb_vote_desc
nuke_phpbb_vote_results
nuke_phpbb_vote_voters
nuke_phpbb_words


3. zmieniamy wszystkie prefixy tabel z nuke_phpbb_ na phpbb_.
Przykładowo nuke_phpbb_attachments po zmianie pefixu: phpbb_attachments.
Można szybko to zrobić za pomocą tego zapytania:
Kod:
ALTER TABLE `nuke_phpbb_words` RENAME `phpbb_words` ;
ALTER TABLE `nuke_phpbb_vote_voters` RENAME `phpbb_vote_voters` ;
ALTER TABLE `nuke_phpbb_vote_results` RENAME `phpbb_vote_results` ;
ALTER TABLE `nuke_phpbb_vote_desc` RENAME `phpbb_vote_desc` ;
ALTER TABLE `nuke_phpbb_users` RENAME `phpbb_users` ;
ALTER TABLE `nuke_phpbb_user_group` RENAME `phpbb_user_group` ;
ALTER TABLE `nuke_phpbb_topics_watch` RENAME `phpbb_topics_watch` ;
ALTER TABLE `nuke_phpbb_topics` RENAME `phpbb_topics` ;
ALTER TABLE `nuke_phpbb_ranks` RENAME `phpbb_ranks` ;
ALTER TABLE `nuke_phpbb_quota_limits` RENAME `phpbb_quota_limits` ;
ALTER TABLE `nuke_phpbb_privmsgs_text` RENAME `phpbb_privmsgs_text` ;
ALTER TABLE `nuke_phpbb_posts_text` RENAME `phpbb_posts_text` ;
ALTER TABLE `nuke_phpbb_posts` RENAME `phpbb_posts` ;
ALTER TABLE `nuke_phpbb_groups` RENAME `phpbb_groups` ;
ALTER TABLE `nuke_phpbb_forums` RENAME `phpbb_forums` ;
ALTER TABLE `nuke_phpbb_forum_prune` RENAME `phpbb_forum_prune` ;
ALTER TABLE `nuke_phpbb_forbidden_extensions` RENAME `phpbb_forbidden_extensions` ;
ALTER TABLE `nuke_phpbb_extensions` RENAME `phpbb_extensions` ;
ALTER TABLE `nuke_phpbb_extension_groups` RENAME `phpbb_extension_groups` ;
ALTER TABLE `nuke_phpbb_disallow` RENAME `phpbb_disallow` ;
ALTER TABLE `nuke_phpbb_config` RENAME `phpbb_config` ;
ALTER TABLE `nuke_phpbb_categories` RENAME `phpbb_categories` ;
ALTER TABLE `nuke_phpbb_auth_access` RENAME `phpbb_auth_access` ;
ALTER TABLE `nuke_phpbb_attachments_desc` RENAME `phpbb_attachments_desc` ;
ALTER TABLE `nuke_phpbb_attachments_config` RENAME `phpbb_attachments_config` ;
ALTER TABLE `nuke_phpbb_attachments` RENAME `phpbb_attachments` ;
ALTER TABLE `nuke_phpbb_attach_quota` RENAME `phpbb_attach_quota` ;
ALTER TABLE `nuke_phpbb_privmsgs` RENAME `phpbb_privmsgs` ;
ALTER TABLE `nuke_phpbb_banlist` RENAME `phpbb_banlist` ;
ALTER TABLE `nuke_phpbb_confirm` RENAME `phpbb_confirm` ;
ALTER TABLE `nuke_phpbb_search_results` RENAME `phpbb_search_results` ;
ALTER TABLE `nuke_phpbb_sessions` RENAME `phpbb_sessions` ;
ALTER TABLE `nuke_phpbb_smilies` RENAME `phpbb_smilies` ;
ALTER TABLE `nuke_phpbb_themes` RENAME `phpbb_themes` ;
ALTER TABLE `nuke_phpbb_themes_name` RENAME `phpbb_themes_name` ;


4. W nowo nazwanej tabeli phpbb_users dodajemy dwie kolumny (po user_last_privmsg):
Kod:
'user_login_tries' smallint(5) UNSIGNED NOT NULL default '0',
'user_last_login_try' int(11) NOT NULL default '0',


5. Tworzymy nową tabelę phpbb_themes (starą wywalamy, albo backup'ujemy):
Kod:
CREATE TABLE `phpbb_themes` (
  `themes_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
  `template_name` varchar(30) NOT NULL default '',
  `style_name` varchar(30) NOT NULL default '',
  `head_stylesheet` varchar(100) default NULL,
  `body_background` varchar(100) default NULL,
  `body_bgcolor` varchar(6) default NULL,
  `body_text` varchar(6) default NULL,
  `body_link` varchar(6) default NULL,
  `body_vlink` varchar(6) default NULL,
  `body_alink` varchar(6) default NULL,
  `body_hlink` varchar(6) default NULL,
  `tr_color1` varchar(6) default NULL,
  `tr_color2` varchar(6) default NULL,
  `tr_color3` varchar(6) default NULL,
  `tr_class1` varchar(25) default NULL,
  `tr_class2` varchar(25) default NULL,
  `tr_class3` varchar(25) default NULL,
  `th_color1` varchar(6) default NULL,
  `th_color2` varchar(6) default NULL,
  `th_color3` varchar(6) default NULL,
  `th_class1` varchar(25) default NULL,
  `th_class2` varchar(25) default NULL,
  `th_class3` varchar(25) default NULL,
  `td_color1` varchar(6) default NULL,
  `td_color2` varchar(6) default NULL,
  `td_color3` varchar(6) default NULL,
  `td_class1` varchar(25) default NULL,
  `td_class2` varchar(25) default NULL,
  `td_class3` varchar(25) default NULL,
  `fontface1` varchar(50) default NULL,
  `fontface2` varchar(50) default NULL,
  `fontface3` varchar(50) default NULL,
  `fontsize1` tinyint(4) default NULL,
  `fontsize2` tinyint(4) default NULL,
  `fontsize3` tinyint(4) default NULL,
  `fontcolor1` varchar(6) default NULL,
  `fontcolor2` varchar(6) default NULL,
  `fontcolor3` varchar(6) default NULL,
  `span_class1` varchar(25) default NULL,
  `span_class2` varchar(25) default NULL,
  `span_class3` varchar(25) default NULL,
  `img_size_poll` smallint(5) unsigned default NULL,
  `img_size_privmsg` smallint(5) unsigned default NULL,
  PRIMARY KEY  (`themes_id`)
) ;

--
-- Zrzut danych tabeli `phpbb_themes`
--

INSERT DELAYED IGNORE INTO `phpbb_themes` (`themes_id`, `template_name`, `style_name`, `head_stylesheet`, `body_background`, `body_bgcolor`, `body_text`, `body_link`, `body_vlink`, `body_alink`, `body_hlink`, `tr_color1`, `tr_color2`, `tr_color3`, `tr_class1`, `tr_class2`, `tr_class3`, `th_color1`, `th_color2`, `th_color3`, `th_class1`, `th_class2`, `th_class3`, `td_color1`, `td_color2`, `td_color3`, `td_class1`, `td_class2`, `td_class3`, `fontface1`, `fontface2`, `fontface3`, `fontsize1`, `fontsize2`, `fontsize3`, `fontcolor1`, `fontcolor2`, `fontcolor3`, `span_class1`, `span_class2`, `span_class3`, `img_size_poll`, `img_size_privmsg`) VALUES (1, 'subSilver', 'subSilver', 'subSilver.css', '', 'E5E5E5', '000000', '006699', '5493B4', '', 'DD6900', 'EFEFEF', 'DEE3E7', 'D1D7DC', '', '', '', '98AAB1', '006699', 'FFFFFF', 'cellpic1.gif', 'cellpic3.gif', 'cellpic2.jpg', 'FAFAFA', 'FFFFFF', '', 'row1', 'row2', '', 'Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif', 'Trebuchet MS', 'Courier, ''Courier New'', sans-serif', 10, 11, 12, '444444', '006600', 'FFA34F', '', '', '', NULL, NULL);


6. Dodaj do phpbb_sessions kolumnę:
Kod:
'session_admin' tinyint(2) NOT NULL default '0',


7. Tworzymy nową tabelę:
Kod:
CREATE TABLE `phpbb_sessions_keys` (
  `key_id` varchar(32) NOT NULL default '0',
  `user_id` mediumint(8) NOT NULL default '0',
  `last_ip` varchar(8) NOT NULL default '0',
  `last_login` int(11) NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY  (`key_id`,`user_id`),
  KEY `last_login` (`last_login`)
);


8. Tabele phpbb_config należy zamienić na następującą (w miejscu email@administratora.pl (kolumna board_email) podajesz swój e-mail;
zamiast www.adres_serwera.pl (kolumna server_name) - podajesz adres serwera;
w kolumnie script_path wpisujesz katalog, w którym jest forum - domyślnie phpBB2).
Starszą wersję tej tabeli zachowaj w formie backupa z resztą forum (może się przydać do ew. powrotu do Post-Nuke'a).

Kod:
--
-- Struktura tabeli dla  `phpbb_config`
--

CREATE TABLE `phpbb_config` (
  `config_name` varchar(255) NOT NULL default '',
  `config_value` varchar(255) NOT NULL default '',
  PRIMARY KEY  (`config_name`)
);

--
-- Zrzut danych tabeli `phpbb_config`
--

INSERT DELAYED IGNORE INTO `phpbb_config` (`config_name`, `config_value`) VALUES ('config_id', '1'),
('board_disable', '0'),
('sitename', 'yourdomain.com'),
('site_desc', 'A _little_ text to describe your forum'),
('cookie_name', 'phpbb2mysql'),
('cookie_path', '/'),
('cookie_domain', ''),
('cookie_secure', '0'),
('session_length', '3600'),
('allow_html', '0'),
('allow_html_tags', 'b,i,u,pre'),
('allow_bbcode', '1'),
('allow_smilies', '1'),
('allow_sig', '1'),
('allow_namechange', '0'),
('allow_theme_create', '0'),
('allow_avatar_local', '0'),
('allow_avatar_remote', '0'),
('allow_avatar_upload', '0'),
('enable_confirm', '0'),
('allow_autologin', '1'),
('max_autologin_time', '0'),
('override_user_style', '0'),
('posts_per_page', '15'),
('topics_per_page', '50'),
('hot_threshold', '25'),
('max_poll_options', '10'),
('max_sig_chars', '255'),
('max_inbox_privmsgs', '50'),
('max_sentbox_privmsgs', '25'),
('max_savebox_privmsgs', '50'),
('board_email_sig', 'Thanks, The Management'),
('board_email', 'email@administratora.pl'),
('smtp_delivery', '0'),
('smtp_host', ''),
('smtp_username', ''),
('smtp_password', ''),
('sendmail_fix', '0'),
('require_activation', '0'),
('flood_interval', '15'),
('max_login_attempts', '5'),
('login_reset_time', '30'),
('board_email_form', '0'),
('avatar_filesize', '6144'),
('avatar_max_width', '80'),
('avatar_max_height', '80'),
('avatar_path', 'images/avatars'),
('avatar_gallery_path', 'images/avatars/gallery'),
('smilies_path', 'images/smiles'),
('default_style', '1'),
('default_dateformat', 'D M d, Y g:i a'),
('board_timezone', '0'),
('prune_enable', '1'),
('privmsg_disable', '0'),
('gzip_compress', '0'),
('coppa_fax', ''),
('coppa_mail', ''),
('record_online_users', '1'),
('record_online_date', '1142960083'),
('server_name', 'www.adres_serwera.pl'),
('server_port', '80'),
('script_path', '/phpBB2/'),
('version', '.0.19'),
('board_startdate', '1142959707'),
('default_lang', 'polish');


9. Po tym zabiegu wszystko powinno już normalnie działać, oczywiście plik config.php w głównym katalogu phpBB trzeba odpowiednio zmienić, a i upgrade zrobić z folderu install.

Plik config.php:
Kod:
<?php

//
// phpBB 2.x auto-generated config file
// Do not change anything in this file!
//

$dbms = 'TYP BAZY';

$dbhost = 'ADRES HOSTA SQL';
$dbname = 'NAZWA BAZY';
$dbuser = 'NAWA USERA';
$dbpasswd = 'HASLO';

$table_prefix = 'PREFIX TABELI';

define('PHPBB_INSTALLED', true);

?>


10. Możesz zaktualizować forum do phpBB2 by Przemo.;)

Na koniec chciałbym zwrócić uwagę, że wiele tabel i ich kolumn nie będzie wykorzystywanych przez zwykłe phpBB. Mimo wszystko warto je zachować, np. mogą się przydać do ew. powrotu do Post-Nuke'a (wystarczy zrobić wszystko na odwrót, czyli teoretycznie pozmieniać tylko prefixy z powrotem na nuke_phpbb).
Jednak jeżeli nie masz zamiaru powracać do pnphpBB, to wystarczy jak zostawisz następujące tabele:

Kod:
phpbb_auth_access
phpbb_banlist
phpbb_categories
phpbb_config
phpbb_confirm
phpbb_disallow
phpbb_forums
phpbb_forum_prune
phpbb_groups
phpbb_posts
phpbb_posts_text
phpbb_privmsgs
phpbb_privmsgs_text
phpbb_ranks
phpbb_search_results
phpbb_search_wordlist
phpbb_search_wordmatch
phpbb_sessions
phpbb_sessions_keys
phpbb_smilies
phpbb_themes
phpbb_themes_name
phpbb_topics
phpbb_topics_watch
phpbb_users
phpbb_user_group
phpbb_vote_desc
phpbb_vote_results
phpbb_vote_voters
phpbb_words


Poza tym można wywalić wszystkie niepotrzebne kolumny z tabel (sam tego nie robiłem, więc nic nie mogę zagwarantować) - w tekście kermita jest napisane jak je dodać (punkt 6.), więc w tym przypadku wystarczy wybrane kolumny wywalić.

Tutorial kermita: tutaj
_________________
STAR WARS GALAXIES - POLISH SITE
www.swg.pl
 
     
Gadatliwa Kasia 

   
kermit


Pomógł: 60 razy
Posty: 946
Wysłany: 18-04-2006, 23:58   

Dobra robota, nie stestowałem ale widać, że siedziałeś trochę nad tym :)

Tamtego tutoriala pisałem w oparciu o post Kviata z post-nuke.pl i dla niego podziekowania, że ruszył lawinę :) )

pozdro ;]
_________________
Podpis jest niedozwolony, bo forum policyjne! :D
 
     
Roven


Posty: 15
Wysłany: 19-04-2006, 22:20   

kermit napisał/a:
Tamtego tutoriala pisałem w oparciu o post Kviata z post-nuke.pl i dla niego podziekowania, że ruszył lawinę :) )

Szukałem wszedzie takiego tutoriala, ale nigdzie nie bylo... cale szczescie, ze znalazlem odpowiedz w najmniej spodziewanym miejscu - czyli tutaj. ;)
Wielkie dzieki dla Ciebie i dla Kviata... bez Was bym sobie nie poradził. ;)
_________________
STAR WARS GALAXIES - POLISH SITE
www.swg.pl
 
     
GreenGo

Posty: 66
Wysłany: 13-05-2006, 14:45   

Witam. Zroobiłem tak jak jest wyżej napisane i teraz jak chce napisać nowego posta to wyskkuje mi komunikat:

Kod:
INSERT INTO phpbb_posts (topic_id, forum_id, poster_id, post_username, post_time, poster_ip, enable_bbcode, enable_html, enable_smilies, enable_sig) VALUES (0, 7, 2559, '', 1147522732, '3eb32ea0', 1, 1, 1, 0)

Line : 239
File : functions_post.php

I co z tym zrobić ? :(

PS. Wpierw miałem forum na by Przemo 1.8 potem na PNphpbb i teraz znowu chce wrócić na by Przemo.
 
     
Tranceshine

Posty: 1
Wysłany: 20-11-2006, 03:59   

Niewiem czy pisze w odpowiednim temacie...
Mam problem, mam stronke w PHP Nuke 7.7, jest tam słabiutkie forum i chce z niego zrezygnować bo ma wiele błedów nawt po aktualizacjach, chce zainstalować phpbb by Przemo, zrobiłem folder forum na ftp, wrzuciłem pliki, odpalam www.adres.pl/forum/ nastepnie przechodzi mi automatycznie do install.php,wszystko jak należy...
lecz strona install.php nie działa...pusta biała strona :roll: co robić? Dlaczego tak jest?
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Kopiowanie wszelkich treści zawartych na forum, modyfikacji oraz instrukcji bez zgody administracji i autorów tematów/postów zabronione!

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 13
Polecane serwisy

Najlepsze oprogramowanie do prowadzenia sklepu internetowegoNajlepszy program do sklepu firmowany przez Przem'a

Sklep z gadżetami

serwis laptopów

phpbb

Polisy Ubezpieczeniowe TU Europa

Design Cart - Tworzenie sklepu internetowego

https://kancelaria-transportowa.pl/

Ranking Hostingów HostingOnline.pl

www.polsystem.pl

www.bidcar.pl

• Zamów reklamę